Pla Estratègic Metropolità

Pla Estratègic Metropolità

Ernesto Morales de l’IGOP hi col·labora amb el paper sobre Participació i Xarxes comunitàries

Des del Pla Estratègic Metropolità s’ha iniciat un procés participatiu per a la planificació estratègica de la regió Metropolitana de Barcelona amb horitzó 2030.

Dins dels eixos temàtics de la reflexió (habitatge, aigua i energia, garantia de rendes, inclusió, etc) trobem el de Participació i Xarxes Comunitàries, pel qual l’Ernesto Morales, coordinador de l’escola de l’IGOP, ha contribuït amb el document que obre la reflexió de l’eix plantejant la necessitat d’impulsar polítiques d’acció comunitària davant d’un present i futur marcat per desigualtats i les dificultats de les administracions de fer front als reptes socials.

https://barcelonadema-participa.cat/pages/paper-xarxes19

Programa Nous lideratges als Barris

Programa Nous lideratges als Barris

Reactivem les activitats del programa Nous Lideratges als Barris (en col·laboració amb Foment de Ciutat i el Pla de Barris de l’ajuntament de Barcelona)

El dissabte 17 d’abril van tornar  a trobar-se presencialment a l’escola de l’IGOP, després de gaire bé un any, membres del conjunt de les tres edicions del projecte “Nous Lideratges”, formació orientada a l’empoderament comunitari dels joves, els quals han acabat autodenominant-se els “Nousli”.

Aquesta trobada s’emmarca en procés de formació “Ártívista” realitzat en col·laboració amb el col·lectiu Enmedio (promotor de l’accció reivindicativa “Espanya campiona Europea de l’atur”). Què ens depararà la participació d’aquests joves en un procés d’Artivisme des dels barris? Ho sabrem aviat, de moment ens llencen una pregunta que des de l’escola de l’IGOP no entenem “què opinieu de les gallines de la ciutat”? Esperem que a mesura que vagi avançant aquest procés de formació-creació n’anirem traient l’entrellat.

Plenari virtual IGOP

Plenari virtual IGOP

El passat 15 d’abril va tenir lloc la trobada anual de l’Institut que, un any més, ha estat virtual.  Cada any l’IGOP organitza el seu plenari on tots els membres es troben per fer balanç i presentar la Memòria de l’any anterior. L’IGOP està format per prop d’una cinquantena de persones que inclou des de personal docent i investigador, doctorands i doctorandes, investigadores i investigadors postdoctorals, en formació, personal administratiu, de gestió, de coordinació, de comunicació i persones recercadores en estada.

Enguany s’ha presentat la memòria bianual 2019-2020 seguit d’un moment de debat i reflexió. Properament anunciarem la publicació d’aquest document..

Seminari sobre habitatge

Seminari sobre habitatge

Després de la “Societat de propietaris”: noves desigualtats, lluites i alternatives

El passat dijous 25 de març va tenir lloc el webinar “Después de la sociedad de propietarios: Nuevas desigualdades, luchas y alternativas”, que va comptar amb la participació de Iolanda Bianchi, Jaime Palomera, Lorenzo Vidal, Marta Ill i Carlos Delclós.

Al seminari es van abordar les noves desigualtats entorn a l’habitatge després de la crisi immobiliària del 2008, així com les emergents iniciatives socioeconòmiques, polítiques públiques i lluites socials que estan obrint horitzons més enllà de la propietat.

La sessió es va dividir en dos blocs, començant amb una presentació de Carlos Delclós sobre el paper de la relació de propietat en el creixement de les desigualtats a 7 estats europeus. Tot seguit, Jaime Palomera va descriure els impactes del mercat de lloguer a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el cicle alcista de 2014-2019 amb els resultats preliminars de l’Enquesta sobre les condicions de vida de les persones llogateres a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Al segon bloc, Iolanda Bianchi, Lorenzo Vidal i Marta Ill-Raga van parlar de les alternatives al model actual de l’habitatge en propietat, les lluites per l’habitatge i les relacions de renda en el conflicte entre propietat i llogateres, amb reflexions sobre la seva participació en els projectes Yes We Rent! i Property and Democratic Citizenship. 25

Presentada Recerca sobre Ingrés Mínim Vital

Presentada Recerca sobre Ingrés Mínim Vital

Estudi sobre la implementació de l’Ingrés Mínim Vital a Catalunya

El passat dimecres 24 de març es va presentar l’estudi sobre la implementació de l’ingrés mínim vital a Catalunya, elaborat per ECAS i l’IGOP sota la coordinació de Carlos Delclós.

L’estudi analitza la implementació d’aquesta prestació a Catalunya des de la seva posada en marxa l’any passat i conclou que ni la cobertura ni les quanties fixades són suficients per cobrir les necessitats més bàsiques ja que la dotació pressupostària és “insuficient”. A més, hi veu manca de coordinació entre administracions.

Podeu llegir la notícia al portal Social.cat i descarregar-vos l’informe en aquest enllaç.