Després de la “Societat de propietaris”: noves desigualtats, lluites i alternatives

El passat dijous 25 de març va tenir lloc el webinar “Después de la sociedad de propietarios: Nuevas desigualdades, luchas y alternativas”, que va comptar amb la participació de Iolanda Bianchi, Jaime Palomera, Lorenzo Vidal, Marta Ill i Carlos Delclós.

Al seminari es van abordar les noves desigualtats entorn a l’habitatge després de la crisi immobiliària del 2008, així com les emergents iniciatives socioeconòmiques, polítiques públiques i lluites socials que estan obrint horitzons més enllà de la propietat.

La sessió es va dividir en dos blocs, començant amb una presentació de Carlos Delclós sobre el paper de la relació de propietat en el creixement de les desigualtats a 7 estats europeus. Tot seguit, Jaime Palomera va descriure els impactes del mercat de lloguer a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el cicle alcista de 2014-2019 amb els resultats preliminars de l’Enquesta sobre les condicions de vida de les persones llogateres a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Al segon bloc, Iolanda Bianchi, Lorenzo Vidal i Marta Ill-Raga van parlar de les alternatives al model actual de l’habitatge en propietat, les lluites per l’habitatge i les relacions de renda en el conflicte entre propietat i llogateres, amb reflexions sobre la seva participació en els projectes Yes We Rent! i Property and Democratic Citizenship. 25