Estudi sobre la implementació de l’Ingrés Mínim Vital a Catalunya

El passat dimecres 24 de març es va presentar l’estudi sobre la implementació de l’ingrés mínim vital a Catalunya, elaborat per ECAS i l’IGOP sota la coordinació de Carlos Delclós.

L’estudi analitza la implementació d’aquesta prestació a Catalunya des de la seva posada en marxa l’any passat i conclou que ni la cobertura ni les quanties fixades són suficients per cobrir les necessitats més bàsiques ja que la dotació pressupostària és “insuficient”. A més, hi veu manca de coordinació entre administracions.

Podeu llegir la notícia al portal Social.cat i descarregar-vos l’informe en aquest enllaç.