Què oferim

En el cas de la recerca que fem per encàrrec d’altres organitzacions, valorem especialment aquells projectes en què a) el nostre grup de recerca pot aportar-hi un valor afegit específic i b) ens permeten generar nou coneixement acadèmic. Partint d’aquestes dues premisses, oferim el següent tipus de projectes:

 

 • Dinamització i acompanyament de processos de coproducció de polítiques públiques.
 • Anàlisi de les dinàmiques de transformació social urbana a escala local i regional.
 • Anàlisi dels impactes de la crisi en entorns urbans i avaluació de les respostes polítiques i socials.
 • Anàlisi de les noves àrees de política pública, de conflicte i de mobilització social entorn Internet.
 • Seguiment i avaluació de noves polítiques urbanes i territorials.
 • Seguiment i avaluació de noves estratègies de participació ciutadana al món local.
 • Investigació Acció Participativa en l’àmbit del desenvolupament comunitari.
 • Anàlisi, sistematització i valorització de pràctiques urbanes de coproducció de polítiques públiques.
 • Anàlisi, sistematització i valorització d’experiències socialment innovadores.
 • Dinamització de xarxes d’intercanvi i transferència de coneixement en l’àmbit de la innovació social, els comuns urbans i digitals i la coproducció de polítiques públiques.
 • Assessorament i seguiment d’experiències pilot en l’àmbit de la innovació social, els comuns urbans i digitals i la coproducció de polítiques públiques.