Ernesto Morales de l’IGOP hi col·labora amb el paper sobre Participació i Xarxes comunitàries

Des del Pla Estratègic Metropolità s’ha iniciat un procés participatiu per a la planificació estratègica de la regió Metropolitana de Barcelona amb horitzó 2030.

Dins dels eixos temàtics de la reflexió (habitatge, aigua i energia, garantia de rendes, inclusió, etc) trobem el de Participació i Xarxes Comunitàries, pel qual l’Ernesto Morales, coordinador de l’escola de l’IGOP, ha contribuït amb el document que obre la reflexió de l’eix plantejant la necessitat d’impulsar polítiques d’acció comunitària davant d’un present i futur marcat per desigualtats i les dificultats de les administracions de fer front als reptes socials.

https://barcelonadema-participa.cat/pages/paper-xarxes19