Mara Ferreri s’incorpora com a investigadora postdoctoral a l’URGOCIS

El Grup de Recerca URGOCIS (Research Group on Urban Governance, Commons, Internet and Social Innovation) ha incorporat una nova investigadora postdoctoral, Mara Ferreri, mitjançant el programa P-Sphere de la UAB, finançat per la convocatòria COFUND de les Accions Marie Sklodowska -Curie de la Unió Europea. Durant els propers 3 anys Ferreri desenvoluparà el seu projecte d’investigació en l’IGOP sobre moviments socials i polítiques públiques al voltant de l’habitatge com a bé comú, comparant Espanya i el Regne Unit.

Mara Ferreri és una investigadora que treballa en els camps de la geografia urbana, cultural i política. El 2013 es va doctorar en Geografia per la Queen Mary University of London, amb un tesi sobre les polítiques de reutilització temporal d’espais buits. Els seus interessos i temes de recerca inclouen: urbanisme temporal, precarietat, gentrificació, cartografia crítica, organització i autogestió, i dret a l’habitatge. El seu treball ha estat publicat en diverses revistes internacionals (Cities, Antipode, Ephemera: Theory & Politics in Organization) i en volums editats, com Space, Power and the Commons (Routledge, 2016) i Cities Interrupted: Visual Cultures and Urban Space (Bloomsbury , 2016). Abans d’arribar al IGOP ha realitzat investigació i docència en Geografia i Metodologia de les Ciències Socials a la Queen Mary, London School of Economics i a la Durham University.