El projecte Coproducció procomú: Territorialització de les polítiques econòmiques i coproducció amb la ciutadania analitza la concentració i articulació territorial d’iniciatives de coproducció procomú (Iniciatives a través de les quals la ciutadania s’auto-proveeix de serveis amb el suport de governs locals) a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i els seus efectes en termes de desenvolupament territorial i justícia socioambiental. Per fer-ho, es va dur a terme un anàlisi estadística a partir de les cartografies existents, i dos estudis de cas territorialitzats. 

Paraules clau: procomúns urbans, coproducció, Area Metropolitana de Barcelona, política econòmica local, anàlisi espacial, estudi de cas.

Fitxa resum del projecte: Coproducció procomú i desenvolupament territorial a l’AMB.