Ismael Blanco, Director de l’IGOP, va impartir la sessió “Barcelona in the (post)crisis years: socio-spatial inequalities, social innovation and the New Municipalism” a la Universitat Politecnico di Milano. Es tractava de la conferència inaugural del cicle de seminaris “El costat urbà de les polítiques socials. Els trets socials i espacials de la desigualtat: projectes i experiències.

Durant les mateixes es varen discutir els impactes de la crisi econòmica en la configuració socioespacial urbana de Barcelona i les potencialitats i els reptes de l’acció política local en l’època de la postcrisi, amb les contribucions de la professora Lavinia Bifulco (Università degli Studi di Milano- Bicocca) i la professora Carolina Pacchi (DAStU – Politécnic de Milano).

Dr. Ismael Blanco
Dr. Ismael Blanco