Representants d’iniciatives del procomú i d’ajuntaments i equipaments públics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona van reflexionar sobre quines polítiques caldria implementar per garantir i facilitar l’activitat dels comuns, el passat 22 d’octubre a la Lleialtat Santsenca.

Aquesta sessió de treball va tenir lloc durant la jornada de presentació i debat dels primers resultats de la recerca Coproducció procomú i desenvolupament territorial a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que té per objectiu cartografiar i analitzar l’impacte territorial de les iniciatives del procomú, posant atenció a les relacions amb les institucions públiques i la dimensió de coproducció.

Col·lectius, recercadors, tècnics i polítics van reflexionar sobre l’impacte de la concentració i articulació d’iniciatives del procomú en el benestar dels territoris de l’AMB i van formular recomanacions de polítiques públiques per generar models alternatius orientats al bé comú, en les quals continuen treballant.

El projecte de recerca, finançat per la Càtedra Barcelona-UPF de Política Econòmica Local de la Universitat Pompeu Fabra, ha estat realitzat per un equip interdisciplinari integrat per membres de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP) i l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona.