Com ha afectat la crisi a les dinàmiques de segregació urbana? Quines iniciatives d’innovació social s’han organitzat des dels barris? La resposta a aquestes preguntes de recerca les trobareu publicades al llibre “Barrios y Crisis“. Una obra acabada de sortir del forn que sintetitza molt bé els principis IGOP: generar i compartir coneixement per al progrés de la societat.

Barrios y Crisis” és el resultat d’un treball de recerca desenvolupat al llarg de més de cinc anys per un equip multidisciplinari liderat per l’Institut de Govern i Polítiques Públiques i codirigit pels professors Ismael Blanco i Oriol Nel·lo. Partint del treball realitzat, el llibre analitza la relació entre la segregació urbana i les iniciatives d’innovació social a Barcelona i a Catalunya en els anys de la crisi.