Disponibles els  informes de resultats de l’avaluació del Projecte B-MINCOME.

Durant els 3 anys de vida del projecte, l’IGOP s’ha encarregat de dur a terme l’avaluació d’una de les polítiques actives, el programa de participació comunitària i també el seguiment del procés d’implementació i de governança del projecte. Més recentment, l’IGOP també s’ha encarregat d’elaborar un informe d’integració de resultats de les diferents avaluacions dutes a terme pels diferents socis del projecte (Ivalua, The Young Foundation, ICTA).

Els informes estan publicats a la web municipal: Informes BMincome

Consulta la Nota de Premsa de l’acte de presentació.