Monogràfic sobre l’espai de la segregació #47

El portal “El món de demà“, que té per objectiu de produir i difondre idees innovadores i de ser un catalitzador del debat públic sobre qüestions rellevants per a la nostra societat, ha publicat un quadern monogràfic dedicat a l’espai de la segregació que creiem que pot ser del vostre interès. Hi podreu trobar les següents aportacions:

1. Crisi econòmica, desigualtats en salut; Cristina Adroher i Anna Garcia-Altés
2. Dels barris segregats a la vitalitat urbana; Nel·la Saborit
3. La segregació. Una trampa per pobres; Benet Fusté
4. Segregació urbana; Helena Cruz