Lorenzo Vidal s’incorpora com a investigador a l’equip del projecte “Lloguem/YesWeRent”,  un projecte liderat per l’Ajuntament de Mataró i finançat amb fons FEDER a través de les Accions Urbanes Innovadores (UIA) on l’IGOP participa (IP Raquel Gallego). 

El projecte “Lloguem” té per objectiu impulsar la creació de fórmules cooperatives entre demandants d’habitatge de lloguer (cooperatives de llogaters) que permetin oferir condicions favorables a propietaris d’habitatges desocupats que busquin mobilitzar els seus habitatges amb garanties. El projecte va començar al novembre de 2018 amb una durada de 3 anys.

Lorenzo participarà de l’avaluació que realitza l’IGOP sobre els impactes del projecte sobre dues dimensions. Per una banda, la dimensió organitzativa de la cooperativa i la seva governança i  d’altra, els impactes des d’una visió institucional i de canvi en les polítiques públiques i l’administració.

Podeu trobar més informació del seu perfil en aquest enllaç