URGOCIS/ 13 de març de 2017, 13h
Ismael Blanco, Helena Cruz i Ricard Gomà, IGOP-UAB
Innovació social i política a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). Una anàlisi territorial.